Kohtuprotsess Kongla Anne üle

kaardile

19. aprill 1640

1640. aasta kevadel toimub Pada mõisas Viru-Nigula kihelkonnas meeskohtu istung, kus käsitletakse mõisnik Henrich von Billingshauseni palvet uurida tema tütre surmaga seoses kohalikku naisterahvast Annet. Viru ja Järva meeskohtunik Heinrich Strieck on kirja pannud Anne ja tema kaasosalise Gherti (Kärdi) ülekuulamisel esitatud küsimused ja vastuseid.

Ülekuulamise protokolli järgi selgub, et Ann on pärit Viiburist, kust ta 12 või 13 aasta eest saabunud Eestimaale. Umbes samal ajal on ta hakanud läbi käima ka Kuradiga ja õppinud nõidumist. Oma õpetajana nimetab ta Varudi külast pärit Gherti, kellega koos ta on ka libahundiks ja tuulispasaks käinud. Billingshauseni tütre surma põhjustamise võtab ta samuti omaks: musta koera kujul on ta tunginud Billingshauseni majja ja tütart kolm korda paitades ta surmale määranud. Järgmisel päeval on teda palutud mõisa tütart ravima tulla, kuid hoolimata ravitsemisest (kolm korda söese veega jootmisest) tütar sureb. Seoses teiste ümbruskonnas toimunud kuritegudega nimetab Ann ennast süüdi ei tunnista, kuid nimetab nimesid: Otta Wrangelli mõisa on süüdanud Kongla Maritza naine ühes oma poja Reinuga, kes Kuradi kutse peale tuulispaskadena kohale lendasid ja katuse ülevalt poolt põlema pistsid. Ann tunnistab, et ka tema oli Kuradi kutse peale sinna kohale lennanud. Rätsep Martteni surma on aga põhjustanud karjus Mahtt, kes soovitas ohvril süüa maast kaevatud juurikat.

Teadaolevalt oli Anne tütar mõisas ammeks, kuni imetatav mõisapreili haigestus ja suri. Usutatavasti selleks, et päästa oma ammest tütar mõrvasüüdistusest, rääkis Ann, kuidas ta moondas ennast nähtamatuks koeraks ja käis sel moel mõisapreilit haigeks tegemas. Et nõiatembud kõlaksid usutavamalt, rääkis Ann ka oma oasalusest Varudi mõisa süütamisel. Enne noore mõisapreili surma pole ainsamatki teadet mis viitaks Anne ebaloomulikele võimetele. Kohtuprotsessil piinamise käigus veenis ta kohtunike, et on ühenduses mustade jõududega. Anne elu lõpetasid leegid.

Põletamine oli kiriku meelest toiming, mis vabastas nõia saatana haardest. See oli midagi inimese hinge päästmise, hingehoiu laadset

Kongla Anne ülekuulamise protokoll on arvatavasti kuulsaim Eesti nõiaprotsesse dokumenteeriv tekst. Dokument ise pärineb 1640. aasta kevadest, kuid 165 aastat hiljem on Viru-Nigulas pastorina töötanud Otto Wilhelm Masing dokumendi eestikeelses tõlkes ümberjutustustusena avaldanud oma 1825. a Ma-rahwa Näddali Lehes. Masing toob toonase sündmuse ära näitena kunagisest suurest vaimupimedusest. Kümmekond aastat hiljem, 1837, on protokolli uuesti, seekord saksakeelsena baltisaksa ajakirjas Das Inland publitseenud Gustav Hasselblatt, kes samuti Viru-Nigulas pastorina töötas. Hiljem on Hasselblatti allikapublikatsiooni eesti keelde tõlkinud 1879. a Jaan Jung. Ilmselt Jaan Jungi tõlkest inspireerituna hakkasid Kongla Anne vastu huvi tundma Viru-Nigula koduloolane Helmut Elstrok ja samast kandist pärit noortaaralane Ahto Kaasik, kes 1990. a andsid Kongla Anne protsessi 350. aastapäevaks Jungi tõlgitud allika veelkord välja. Samal ajal avati Viru-Nigula kiriku juures ka Anne mälestuskivi.

Kongla Anne ülekuulamise protokoll on saanud üsna tuntuks, siiski ei ole see ainus ja kindlasti ka mitte kõige esinduslikum dokument Eestis toimunud nõiaprotsessides. Kuigi teksti põhjal annab oletada, et Anne ülekuulamine toimus piinamise saatel ja et tema üle peetud protsessile järgnes surmamõistev otsus, ei seisa see otseselt tekstis. Tema tähenduslikkus ja märterlikkuse oreool on tekkinud pigem tänu huvile, mida on üles näidanud kohalikud uurijad, olgu selleks siis O.W.Masing, Hasselblatt või Elstrok.

 Allikad: Maia Madari artikkel "Nõia protsessid Eestis XVI sajandist XIX sajandini"

Rainer Kerge http://www.nyingma-buddhism.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4031&Itemid=2


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kirik
  • kohus
  • mõis
  • nool