Sindi-Lodja asulakohad

Sulge

Reiu asulakoht ehk Sindi-Lodja I on 11000 aasta vanune asulakoht Reiu jõe suudmealal, Pärnu maakonnas.

Reiu jõe suudmest leiti nukleuse, kivikirve, luust teraviku ja teisi kiviaegseid esemeid

Hilisemal kaevamisel leiti kolme-nelja meetri sügavuselt pooleteise meetri ulatuses ligi 20 cm paksuse huumusekihi, mis Kriiska hinnangul oli samasugune nagu Pullis. Sealtsamast leiti kolm tulekivikildu ja luutükk. Üks tulekivikildudest on punakas - niisugust tulekivi on Eestis seni leitud vaid Pullist.

Sindi-Lodja I on oletatavasti olnud rauaaja lõpus (IX-XIII sajandil) asula, seal on nöörkeraamika kultuuri (3200/3000 - 1800 eKr) jälgi, kammkeraamika asustusjärk (4200/4000 - 1800 a eKr), Kunda kultuuri asustuskiht (radiosüsiniku meetodiga dateeritud 7050 a eKr) ja varamesoliitikumi asustusjärk (9000 a eKr).


Sindi-Lodja III asulakoht pildil.

Foto: "Eesti ajaloo latlas" lk 13

Allikad: http://www.ai.ee/failid/57.pdf 

http://www.arileht.ee/artikkel/90414