Petrogradi operatsioon

Sulge

Suvest 1919 hakkasid Antandi riigid kavandama suurt sõjalist operatsiooni Nõukogude võimu vastu. Petrogradi suunas pidi pealöögi andma Vene valgete Loodearmee, mida pidid toetama Eesti Rahvaväe üksused.

Antandi plaan sobis Eesti väejuhatuse eesmärkidega hoida sõda Eesti pinnalt eemal, kuigi rahva seas kasvas üha enam sõjatüdimus ning valitses umbusk Antandi vastu Eesti riigi de jure tunnustamise venimise pärast.

28. septembril 1919 alustas 40 000-meheline ja tehniliselt hästi varustatud Loodearmee pealetungi Jaama piirkonnast. Suures ülekaalus jõuti 21. oktoobriks Pulkovo kõrgendikuni ning hõivati Tsarskoje Selo.

Samal päeval andis Punaarmee tugeva vastulöögi, ajades demoraliseerunud valged korratult põgenema ning nad valgusid Eesti pinnale. Seepeale otsustati Loodearmee desarmeerida ning sõdurid ja Venemaalt tulnud tsiviilpõgenikud paigutati Virumaa idaosas laagritesse, kus kümned tuhanded neist surid tüüfusesse.

Rahvavägi tegi Petrogradi operatsiooni käigus Kaporje lahes 15. oktoobril 1919 Vabadussõja suurima 2000-mehelise dessandi eesmärgiga võtta enda kätte Petrogradi-eelsed fordid, et ohjeldada seeläbi Eestit ohustavat Balti sõjalaevastikku Kroonlinnas. Operatsioon ebaõnnestus ning 9. novembriks asuti uuesti positsioonidele Ingeri järvede ja Lauga jõe liinil. Lõunarindel üritasid Rahvaväe üksused korduvalt Pihkva suunas edasi tungida, kuid mõningase edu järel oldi oktoobri lõpuks sunnitud tagasi tõmbuma Irboska joonele.

Lätis hakkas aga Riia linna ohustama saksasõbralik tsaariarmee polkovnik Pavel Bermondt-Avalov, kes oli saksa vabatahtlikest moodustanud Läänearmee eesmärgiga suurendada oma võimuala. 9. oktoobril 1919 hõivas Bermondt kogu Väina jõe lõunakalda koos suure osaga Riia linnast.

Ulmanise valitsus pöördus abi saamiseks Eesti ja Leedu poole. Eesti otsustas Lätit abistada, saates kaks soomusrongi Riiga. Need andsid Riia kaitsjatele äärmiselt suurt moraalset tuge ning 10.-23. oktoobrini tõrjusid eestlased ja lätlased üheskoos tagasi Bermondti vägede jõeületuskatsed. Novembri alguses tõrjusid Läti väeosad Briti laevastiku toel Läänearmee Lätist välja. Bermontiaad näitas selgelt, et Antandi suurejoonelised enamlastevastased plaanid on läbi kukkunud.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                  

Allikad (pildid): http://www.hot.ee/vabadussoda/suurtukk.jpg