Pitka omakaitselased turvavad Eesti Vabariigi väljakuulutamist.

Sulge

23. veebruaril olid just Pitka organiseeritud Omakaitse salgad need, mis võtsid korra tagamise Tallinnas enda kätte ja võimaldasid järgmisel päeval Iseseisvusmanifest pealinnas välja kuulutada ning Eesti Ajutisel Valitsusel tööle asuda.

Pitka sai suhteliselt hästi läbi ka sakslastega, läbirääkimisel nendega tagatigi, et nood ei saabunud linna mitte 24., vaid alles 25. veebruaril. Hiljem, Saksa okupatsiooni ajal, pidi Pitka Omakaitse juhtimise üle andma baltisakslastele, kuid see teda ei rahuldanud; peagi asus ta looma uut puhtalt eestlastest koosnevat sõjalist organisatsiooni.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 106-107.