Nõukogude võimu väljakuulutamine Eestis

Sulge

17. juulil kohtus Ždanov oma Läti ja Leedu ametivendadega. Samal päeval tehti mitmele kõrgele riigiametnikule ja Riigivolikogu saadikutele teatavaks Ždanovi ultimatiivne nõue Eesti võimalikult kiireks ühendamiseks Nõukogude Liiduga.

21. juulil 1940 algas Toompea lossis Riigivolikogu teise koosseisu esimene istungjärk, mida "turvasid" punaarmeelased (pildil).

Päevakorras oli Eesti riigikorra küsimus, Eesti ühendamine Nõukogude Liiduga, maa kuulutamine rahva omandiks ning suurtööstuse ja pankade natsionaliseerimine.

Üle poole volikogu liikmetest olid kommunistid, seega polnud kahtlust, et vastne nukuparlament täidab vastuvaieldamatult kõik Moskva korraldused. Demagoogilistes sõnavõttudes mustati Eesti Vabariigi ajalugu ja arengut. Võeti vastu otsus kuulutada Eestis välja Nõukogude võim ning nimetada Eesti Vabariik ümber Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks.

Sama päeva hilisõhtul tegi tagasiastumisavalduse president Konstantin Päts, mille Riigivolikogu kiirelt rahuldas. Presidendi volitused anti üle peaminister Varesele.

 

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005                                     

Allikad (fotod): http://paber.ekspress.ee/fotodb/83249CAC9750BC50C2256DA500478132/$file/tn_ajalugu5.jpg  http://www.nlib.ee/html/expo/p90/p1/38/40_111.jpg