Eesti NSV "vastuvõtmine" Nõukogude Liitu

Sulge

23. juuli istungjärgul moodustas Eesti NSV Riigivolikogu delegatsiooni, mis edastaks Moskvas NSVL Ülemnõukogu seitsmendal istungjärgul Moskvas "Eesti töötava rahva palve" võtta Eesti NSV Nõukogude Liidu koosseisu.

Eesti delegatsioon osales ülemnõukogu istungil 6. augustil 1940. Eestit esindava kõne pidas seal Johannes Lauristin (pildil), mis mustas robustselt Eesti Vabariiki.

Samal päeval kinnitati formaaljuriidiliselt Eesti annekteerimine, kui ülemnõukogu otsustas Eesti NSV Nõukogude Liitu "vastu võtta". Algas annekteeritud Eesti tasalülitamine ning integreerimine Nõukogude Liidu poliitilisse, majanduslikku ja sotsiaalsesse süsteemi.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005                                             

(pilt): http://proekt-wms.narod.ru/states/lauristinjohannes.jpg