Kruusi tegevus juunipöörde ajal

Sulge

1940. aasta suvel toimunud juunipöördest võttis Hans Kruus aktiivselt osa, kuuludes Johannes Varese nukuvalitsusse peaministri asetäitja ning välisministrina. Kuni siiani on jäänud selgusetuks, miks otsustas vahepeal oma sotsialistlikest seisukohtadest ja poliitikast loobunud Kruus taas poliitikasse sekkuda ning aidata kaasa Eesti Vabariigi hävitamisele. On oletatud, et ta tegi seda võimuihast, aga ka seda, et ta võis koos Nigol Andreseni ja veel mõne Varese valitsuse liikmega proovida just vältida Eesti iseseisvuse hävitamist, püüdes sellest kujundada Mongoolia-laadset Nõukogude Liidule kuulekat "rahvademokraatiat". Nõnda võis Kruus loota ehk sellelegi, et viimaks õnnestub luua 1918. aastal luhtunud Eesti Töölisvabariik. Kuid Nõukogude võim eesotsas Staliniga säärast stsenaariumit ette ei näinud. Eesti annekteeriti 1940. aasta augustiks ja Kruus otsustas olukorraga kohaneda. Temast sai okupatsioonivõimule kuuleka Riigivolikogu liige, mis kiitis heaks Eesti liitumise NSVL-ga ja augustis astus ta ka Eesti Kommunistlikusse Parteisse (EKP-sse). Septembrist sai temast uus Tartu Ülikooli rektor, kellena ta tegutses kuni Saksa okupatsioonini. Ta evakueerus Nõukogude tagalasse, kus tegeles peamiselt propagandakirjutiste loomisega.

Allikad: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 202-203.

Aarne Ruben. "Vares-Barbaruse valitsus" Tallinn, SE&JS 2001 ISBN 9985-854-36-5 (köites)

Ajaloo järskudel radadel : [Hans Kruusi 75 aasta juubelile pühendatud artiklite kogumik]. Tallinn: Eesti Raamat, 1966.