Ametis on viimane Pätsi parlamentaarne valitsus.

Sulge

1933. aasta sügisel astus tagasi Jaan Tõnissoni valitsus, mis oli devalveerinud krooni ning vastu võtnud ka muid ebapopulaarseid meetmeid majanduskriisist väljatulemiseks.

Valitsus ei kukkunud seekord aga mitte parlamendisiseste vastuolude tõttu, vaid seepärast, et rahvahääletusel oli heaks kiidetud Vabadussõjalaste poolt ette pandud tugevat presidendivõimu ette nägev põhiseadus ja Tõnisson, kes oli sellele põhimõtteliselt vastu olnud, nägi seda umbusaldusavaldusena endale.

Seejärel nõustus parlament Pätsi ettepanekuga luua kuni uue põhiseaduse jõustumiseni parteideülene-valitsus. Sel ajal hakkas ka Eesti majanduslik olukord tasahilju paranema, kuid suures osas ka tänu Tõnissoni ajal tehtud otsustele.

Hoolimata sellest, et Päts ei toetanud Vabadussõjalaste poliitilisi sihte, polnud uus põhiseadus talle erinevalt Tõnissonist otseselt vastuvõtmatu. 1934. aasta kevadel seadis ta enda kandidatuuri Andres Larka, August Rei ja Johan Laidoneri kõrval presidendivalimistel üles. 1934. aasta alguses oli selge, et põhiline võitlus ametikoha pärast puhkeb Larka, Laidoneri ja Pätsi vahel ning polnud sugugi selge, kes selle endale saab.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 112-113.