Tiefist saab Eesti valitsusjuht

Sulge

1944. aasta sügiseks olid eesti rahvuslased, kelle vahel oli varem esinenud lahkhelisid, leidnud üksmeele. Ametlikku riigivõimu esindav peaminister Uluots saavutas selle, et Pätsi-aegse võimuga vastuolus oleva Eesti Vabariigi Rahvuskomitee esimeheks sai Otto Tief.

18. septembril nimetas Uluots presidendina peaministri ülesannetes valitsuse ametisse, selle valitsusjuhiks (peaministri asetäitjaks) sai samuti Tief. 20. septembril, kui valitsus Tallinnas ametisse astus, otsustas ka Rahvuskomitee anda oma volitused üle valitsusele. Siiski kujunes valitsuse tegevus äärmiselt lühiajaliseks: juba 21. septembril pidi valitsus pealinnast lahkuma, olles suutnud väljastada vaid teadaandeid enda tegevuse kohta. 22. septembril pidas valitsus Läänemaal Põgari palvemajas oma viimase istungi ning seejärel jäädi kiirpaati ootama, mis ministrid Rootsi viiks. Kuid see hilines ning Läände pääsesid vaid vähesed, sealhulgas Uluots. Tief aga loobus paadi ootamisest ning asus oma kodutalusse, kus ta 10. oktoobril Nõukogude võimude poolt vangistati.

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 134-135.

Pilt: http://uuseesti.ee/wp-content/uploads/2009/09/ottotief.jpg