Valitsuse koostamine

Sulge

1944. aasta augusti lõpus hakkasid välismaal viibivad Eesti diplomaadid ja Rahvuskomitee Uluotsa veenma, et too moodustaks põhiseaduslikku valitsuse. Sellega Uluots ka nõustus, valides valitsuse koosseisu seitse liiget Rahvuskomiteest ja viis väljaspoolt.

Valitsusjuhiks (peaministri asetäitjaks) pidi saama Otto Tief, kes tegi uue valitsuse koosseisu teatavaks Rahvuskomitee 25. augusti koosolekul. Komitee tegevuse teavitamiseks hakati looma maakondlikku võrgustikku.

Valitsuse ametissenimetamiseks ning Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamiseks hakati nüüd ootama õiget hetke. Eelkõige loodeti, et kordub 1918. aasta, kui suudeti edukalt ära kasutada kahe okupatsiooni vahelist interregnumit. Eriline rõhk pandi ka vastupanu organiseerimisele, mis hoiaks Punaarmeed Tallinnast senikaua eemal, kuniks Vabariigi Valitsus teeb pöördumise nii rahvale kui ka demokraatlikele lääneriikidele ning alustab põhiseaduslikus korras oma tegevust.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Mart Laar. September 1944: Otto Tiefi valitsus. Tallinn: Varrak, 2007