Punaarmee esimene pealetung Narvale

Sulge

1944. aasta veebruari esimestel päevadel õnnestus Punaarmeel luua sillapead Narva linnast põhja poole Vepsküla-Siivertsisse ning Riigikülla.

Sillapead kujutasid armeegrupile "Narva" tõsist ohtu, mistõttu peeti äärmiselt oluliseks, et need saaks hävitatud. Narva rinde põhjalõiku saadeti sillapäid hävitama täiendavaid üksusi, kuid see ei õnnestunud.

Veelgi halvemini käis sakslaste käsi Narva rinde lõunaosas. Seal edenesid punaväelased kiiresti Auvere jaama suunas, jõudes 6. veebruaril Tallinn-Narva raudteeni, mis lõigati nüüd läbi. Rannakaitsesuurtükkide toel suutsid väikesed Saksa katteüksused punaarmeelased küll tagasi tõrjuda, kuid armeegrupi ümberpiiramise oht jäi püsima.

Punaarmee edu oleks võinud isegi suurem olla, kuna Saksa vägesid oli tollel hetkel Narva all väga vähe. Seda võimalust ei osatud aga ära kasutada, suuri probleeme valmistasid ka taandumisel sakslaste poolt purustatud teed, mis muutsid soises piirkonnas vägede varustamise üsna keerukaks.

11. veebruaril 1944 algas kogu Narva rindel Punaarmee üldpealetung. 13. veebruaril jõuti uuesti Tallinn-Narva raudteeni ning lõigati see uuesti läbi. Väga vähe jäi venelaste edenemiseni üle Alutaguse soode kindlamale maale, kus nad oleks saanud paremini kasu lõigata oma ülekaalust soomusjõus. Laiendati oluliselt ka sillapäid Riigikülas ja Siivertsis. Ümberpiiramisohust hoolimata õnnestus Saksa vägedel end vastupanuks koondada, Narva alla toodi lisajõude, mille hulgas olid ka esimesed vastselt värvatud eestlased.

  • Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
  • Mart Laar. Sinimäed 1944: II maailmasõja lahingud Kirde-Eestis. Tallinn: Varrak 2008
  • Allikas (foto) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb