Linnuste rajamine

Sulge

Keskmisel rauaajal hakati ehitama linnuseid, millest mitmed jäid kasutusse kuni muinasja lõpuni. Eestis tuntakse kokku u. 120 muinaslinnust. Kõige suuremad neist püstitati muinasaja lõpul, alates 11. sajandi teisest poolest. Kõige suurem ja võimsam teadaolev linnus oli Varbola (pildil).

Muinaslinnuseid ehitati Eestis ka veel pärast ristisõdijate vallutusi, viimased olid ilmselt kasutuses Jüriöö ülestõusu paiku.Linnusevaremed 

Linnuseid oli mitut tüüpi: mägilinnused, neemiklinnused, ringvall-linnused ja nn Kalevipoja sängi tüüpi linnused.

On eristatud ka loodusliku põhiplaaniga linnuseid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildi allikad:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/VarbolaRuins.jpg

http://koolielu.edu.ee/mallepeedel/veeb/eesti_turismigeograafia/images/oigeotepaa_linnamagi_091042.jpg