Esimesed asulapaigad

Sulge

Pulli asulakoht

Esimesed teadaolevad asulad olid Eestis praegu teadaolevatel andmetel umbes 11 000 aastat tagasi:vanimaks peetud Pulli asulakohast leitud süsinikuproov andis selle vanuseks umbes 8900 eKr.

Kunda Lammasmägi

Peaaegu sama vana on ka Kunda Lammasmäe ja Reiu asulakohad. Neid loetakse Eesti ala vanimasse arheoloogilisse kultuuri, Kunda kultuuri kuuluvaks. Koos sellega algas Eestis ka kiviaeg. Kunda kultuur hõlmas Eestis keskmise kiviaja ehk mesoliitikumi, mis kestis kuni 5. aastatuhandeni eKr. Vanemat kiviaega Eestis polnud, sest siis oli siin jääaeg. 

Mesoliitikumi ajal Eestis püsivamat asutust ei tekkinud, mööda maad rändasid ringi küttide ja korilaste salgad. Tööriistadena kasutati kivikirveid, hiljem ka vibusid, odasid ja ahinguid. Mitmeid esemeid valmistati ka luust.

 Luust õngekonksud (Tamula asulast)

Allikas: A.Mäesalu, T. Lukas, M. Laur, T. Tannberg "Eesti ajalugu I" 1997 "Avita"

(pildid) "Eesti Ajaloo Atlas"