Sinimustvalgete lippude lehvides kuulutati välja Eesti Vabariik

Sulge

Kasutades ära enamlaste lahkumist, hakkasid eesti üksused ning omakaitse üle võtma Tallinna ametiasutusi, sealhulgas Balti jaama, kesktelegraafi, riigipanga hoonet ning Punakaardi maja praegusel Estonia puiesteel.

24. veebruaril kuulutati sinimustvalgete lippude lehvides välja Eesti Vabariik. Krediidipanga hoone saalis kuulutas Päästekomitee Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks.

Päevalehe trükikojas asuti Konstantin Koniku juhtimisel trükkima iseseisvusmanifesti, mis kleebiti lõuna paiku üles linnatänavatele.

24. veebruari pärastlõunal toodi Konstantin Päts ja Jüri Vilms oma redupaigast Tartu maanteel autoga, mille kapott oli Eesti lipuga kaetud, krediidipanga hoonesse praegusel Estonia puiesteel.

Pangahoone ees luges Tallinna komandandiks määratud kapten Konrad Rotschild seal seisvale rahvahulgale ette "Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele". Päästekomitee liikmed nimetasid panga saalis (pildil) ametisse ajutise valitsuse.

Krediidipanga hoone

Deklareeriti Eesti neutraalsust käimasolevas sõjas, lubati kõiki isiku- ja kodanikuvabadusi ning kultuurautonoomiat vähemusrahvustele. 1. päevakäsuga kästi kõrvaldada kõik Nõukogude asutused ja keelati Eesti kodanikel igasugune osavõtt Vene-Saksa sõjast, 2. päevakäsuga tehti ülesandeks lugeda iseseisvusmanifest ette kõikides koolides ja kirikutes, 3. päevakäsuga kohustati tagastama endistele omanikele kõik Nõukogude võimu võõrandatud varad. Samal päeval kuulutati Eesti iseseisvus välja ka päev varem vabastatud Viljandis.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                  Allikad (pildid): http://www.nlib.ee/html/expo/p90/p1/p-12-328.jpg  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/et/9/9e/24._veebruar_1918.jpg