Kunda Lammasmägi ja Kunda kultuur

Sulge

Kunda Lammasmäe asulakoht leiti 1886. aastal ning see andis nime kogu keskmise kiviaja kultuurile, mis oli levinud Läänemere ümbruses. Nagu pea kõik seni leitud mesoliitilised asulakohad, asus ka Kunda asulakoht siseveekogu ääres. Nimelt oli Lammasmägi sel ajal saar madalas järves. Tavapäraste kiviesemete leidude kõrval teeb Lammasmäe asula eriliseks see, et säilinud on ka hulgaliselt luust ja sarvest tööriistu. Radiosüsiniku dateeringute järgi elati Lammasmäe asulas 8700—4950 aastat e.Kr.

Ka Lammasmäe asulas elati hooajaliselt, mis paistabki olevat keskmise kiviaja asustuspildi omapära: vastavalt erinevate looma- ja taimeliikide püügi- ja korjeaegadele vahetati ka elukohta. Lammasmäel elanud inimesed püüdsid palju kala, mida tõendavad paljud kalapüügivahendite leiud nii asulakohalt kui kunagise järve põhjast. Jahti peeti siin nagu Pulliski peamiselt põtradele ja kobrastele, kuid kütiti näiteks ka linde.
Kunda kultuuri asulakohti on palju leitud veel Kesk-Eestist mesoliitikumi aegse palju suurema Võrtsjärve muinaskallastelt, samuti läheduses voolava Navesti jõe kallastelt. Sealsetest asulakohtadest on leitud tuleasemeid ja kiviesemeid, seevastu luu- ja sarvesemeid pole eriti säilinud. Eriliseks teeb leiud see, et peamiselt on kasutatud Eesti kohalikku tulekivi, mida sealkandis leida võib. Peamisteks saakloomadeks olid jällegi põdrad ja koprad.

pildil: Kunda Lammasmägi

 

Allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://sarv.gi.ee/geology/photos.html