Rajatakse Kunda tsemenditehas

Sulge

Uue tootmisharuna sündis Eestis tsemenditööstus. Kunda mõisa omanik parun John Girard avastas oma valdustest sobiva mergali ja sinisavi leiukohad ning otsustas ehitada tsemenditehase. Tehniliste probleemidega tegelemiseks tõmmati kaasa noor keemik Victor Lieven.

1870. aastal moodustati 90 000-rublase põhikapitaliga osaühing ning valiti välja ka tehase asukoht Kunda jõe kaldal. Peatselt kerkisid esimesed põletusahjud ja tsemendiveskid. 1871. aasta sügisel alustati tööd katseliselt, järgmisel kevadel juba pidevalt (võrdluseks olgu märgitud, et ka USA-s alustas esimene tsemenditehas tööd samal aastal). 1875. aastal toodeti 3400 tonni tsementi, 1890. aastal moodustas aga ligi 500 töölisega Kunda tehase 19 000 tonnine toodang 10% kogu Venemaa tsemenditoodangust.

Rekonstrueerimise järel, millega kaasnes Rakvere-Kunda raudteeharu rajamine, kasvas toodangu hulk 30 000 tonnile. Kvaliteetset Kunda tsementi veeti Peterburi ja Moskvasse. Kohapealsetest tarvitajatest olid olulisemad Kreenholmi Manufaktuuri, Tallinna ja Tartu ehitajad. Venemaa kasvanud nõudlus tingis 1898. ja 1911. aastal veel kahe tsemenditehase rajamise Kundasse. Sellega seoses muudeti ettevõte Aasovi-Doni Kommertspanga osavõtul aktsiaseltsiks. Samuti alustas 1899. aastal tööd Aseri tsemenditehas (väiksem pilt), mille rajas krahv Adam Stenbock.

1913. aastaks töötas kolmes Kunda tehases kokku üle 700 töölise ja toodeti üle 100 000 tonni tsementi. Kunda tehastel oli uuenduslik osa kogu Venemaa tsemenditööstuses, sest pärast Musta mere äärest eriti sobiva tsemendikivi leidmist rajasid nende omanikud 1881-82. aastal uue, moodsa ja tollal maailma suurima tsemenditehase Novorossiiskisse, milleks asutati Musta Mere Tsemenditootmise Aktsiaselts juhatus asukohaga Tallinnas.

 

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu, 2010

Foto: http://www.histrodamus.ee/upload/files/Maailm/Asulakohad/raudteed_III/001kunda_ka.jpg

http://fotoalbum.ee/photos/Walhalla/sets/528131