Liivlased ja kuralased

kaardile

1053

Eesti aladest lõuna poole Liivi lahe ääres, elas eestlastele väga lähedane sugulasrahvas liivlased. Liivlaste peamine asuala jäi Liivi lahe kagu- ja idakalda aladele, Väina ja Koiva jõe alamjooksu alale ning sealt põhja poole, Salatsi jõe äärsetele aladele, kus asus Metsapoole (Metsepole) maakond. Liivlaste asuala idaservas elasid nad läbisegi latgalitega ehk latgallidega. Allikatest ilmneb, et selline oli näiteks Koiva ja selle lisajõe Brasla vaheline väikemaakond või kihelkond Idumea, samuti kõrvalasuv Võnnu ümbrus. Liivlaste asuala ulatus umbes 60—100 km kaugusele merest. Kuna liivlased olid esimesed, kellega sakslased siinkandis kokku puutusid, hakati kogu Eesti ja Läti ala Liivimaaks nimetama.
Liivi lahe läänekaldal, Kuramaal, elas samuti läänemeresoomlasi. Nende täpne rahvuslik kuuluvus on veidi segane. Hilisemal ajal on neid liivlasteks nimetatud ja viimased liivlaste küladki asuvad just Kuramaal. Hilisrauaajal ei pruukinud aga Kuramaa läänemeresoomlased end Metsapoole liivlastega üheks rahvaks pidada. Vähemasti Läti Henrik teeb oma kroonikas vahet liivlaste ja Kuramaalaste ehk kuralaste või kurelaste vahel. Segadust suurendab asjaolu, et Kuramaal elanud balti hõimu, kelle baltipärane nimetus on kuršid, on samuti kurelasteks või ka kuralasteks nimetatud. Ilmselt oligi Kuramaa asustus juba hilisrauaajal etniliselt kirju. Kuramaa baldid ja läänemeresoomlased olid hakanud segunema ja nende asualade vahel polnud kindlat piiri.

pildil: läänemeresoome rahvaste asuala hilisrauaaegses Lätis

 

allikad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002;
L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Eesti esiajalugu. Eesti Raamat: Tallinn 1982;
Eesti Entsüklopeedia

pildiallikas: Vikipeedia


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • monument
  • nool