Wastne Testament kaotab tähtsuse

kaardile

1817

1686, aastal välja antud lõunaeestikeelne ehk tartumurdeline Wastne Testament ilmus teatavasti 29 aastat varem kui põhjaeestikeelne Uus Testament, kuid peale seda, kui Piibel 1739. aastal ikkagi põhjaeesti keeles ilmus, hakkas lõunaeesti kirjakeel üha selgemalt põhjaeesti omale alla jääma.

19. sajandi alguses polnud see tendents siiski veel valdav ning seetõttu anti kuni 1905. aastani välja kokku 20 trükki Wastset Testamenti. Kuid erinevalt põhjaeestikeelsetest Uuest Testamendist ja Piiblist, mida iga trüki puhul üldiselt ka revideeriti ja moderniseeriti, jäädi Wastse Testamendi puhul muutumata kujul 1686. aasta trüki juurde, mis tingis ka selle, et isegi lõunaeestlastel endil oli üha raskem selle sisust aru saada.

Wastse Testamendi ilmumise vastu olid ka eesti rahvuslased, kes leidsid, et kaks kirjakeelt lõhestavad rahvust ja seetõttu alustasid nad 19. sajandi lõpus koguni lõunaeesti keele kasutamise vastu võitlust. Kirjasõnast kaduski see juba Eesti Vabariigi ajal, kõnekeelena aga 1970. aastateks.

Lisaks Wastsele Testamendile ilmus 1926. aastal Uus Testament ka setu keeles, seni on see jäänud ainsaks setukeelseks pühakirja trükiks.

Allikas: Toomas Paul. Eesti piiblitõlke ajalugu. 1999.


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • NB
  • raamatukogu
  • tulease