Vabadussõja algus

Sulge

 

Eesti Rahvaväe kõik olemasolevad jõud olid koondatud Narva alla, kuna just sealt avanes Punaarmeele otsetee pealinna Tallinna.

1000 eestlase ja 1800 sakslase vastas oli 7000 punaarmeelast. Sõda algas Punaarmee pealetungiga Narvale, mis kiirelt vallutati.

28. novembri varahommikul 1918 alustas Punaarmee Narva pommitamist ning sellele järgnes enamlaste pealetung. Kuni keskpäevani löödi see tagasi, ent kuna Saksa väed hakkasid lahkuma ning Narva-Jõesuus korraldati tagalat ähvardav vaenuvägede dessant, andis kindralmajor Aleksander Tõnisson Eesti üksustele taganemiskäsu.

Suurem osa Eesti vägedest deserteerus, nii et Oru positsioonidele jõudis ainult 350 meest. Esimene Eesti linn Narva langes punaarmeelaste kätte.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.

Allikas (pilt): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Bundesarchiv_Bild_101I-209-0090-28,_Russland-Nord,_Infanterie_und_Panzer_35t.jpg