Rajatakse Otepää piiskopilinnus

Sulge

Lihula piiskop Hermann sai 1222. aasta maadejagamise käigus tegelikult hoopis Ugandi. Kuid eestlaste vastuhakk lükkas tema ametisseastumist aasta võrra edasi.

Otepää linnus (kõik mis on sellest tänapäeval säilinud)

1223. aastal tuli ta aga Otepääle, kuhu kohe hakati ehitama ka kivist piiskopilinnust. Võimalik, et seal paiknebki Eesti vanim kivilinnus (kui mitte arvestada taanlaste 1222. aastal Saaremaale ehitatut, mille saarlased aga kohe hävitasid). Piiskopi residentsiks oli Otepää siiski vaid ühe aasta, kuni 1224. aastal langes Tartu, misjärel piiskop Hermann sinna ümber asus.

Allikas (foto): http://koolielu.edu.ee/mallepeedel/veeb/eesti_turismigeograafia/images/linnus%202.jpg