Kõik lood

 • HEA EESTI AJALUGU

  Tähtaeg: 31.märts 2012.a

  Osavõtjad: Konkursist kutsutakse osa võtma kõiki Eesti ajaloo huvilisi, sõltumata nende kodakondsusest, emakeelest või vanusest.
  Eriti on oodatud osalema Euroopa kolmandate riikide kodanikud (ehk kodanikud, kellel pole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Lichtenstein) või Šveitsi Konföderatsiooni kodakondsust) või inimesed kes on määratlemata kodakondsusega.
  Korraldaja: MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus ja ajalookeskkond Histrodamus (www.histrodamus.ee)

  Konkursi eesmärk on Eesti ajaloo edulugude rõhutamine. Konkursile on eelkõige oodatud lood, mis käsitlevad Eesti ajaloos positiivses mõttes silmapaistvaid või erakordseid sündmusi.

  Mida peetakse silmas „Hea Eesti ajaloo" all, jätavad konkursi korraldajad iga osaleja enese otsustada. Temaatilised piirangud puuduvad. Kirjutada võib nii poliitikast, majandusest, kultuurist, haridusest, teadusest, spordist, aga ka üksikisikutest. Teretulnud on kirjutised mistahes ajastust, muinasajast tänapäevani välja.

  Eelistatud on teemad, mida hetkel ei ole Histrodamuse keskkonnas veel käsitletud, kuid keelatud ei ole täienduste ja uute vaatenurkade esitamine ka juba olemasolevatele lugudele

   

   

  Alusta lugu

  Loo sündmused: